Følg oss:

Master Control Room

Vår sendekontroll er selve hjertet i våre systemer. Vi har kontrollrom hvor MCR 1 er lokalisert i Fredrikstad og MCR 2 er lokalisert i Halden. Disse kontrollrommene er knyttet sammen i et internt nettverk, slik at vi kan styre tv-sendinger, radio og avviklinger uavhengig av hvilket MCR vi befinner oss i. Med at vi har to kontrollrom, øker dette også driftsstabiliteten i våre leveranser.

Fredrikstad MCR 1

I Fredrikstad ligger det største av våre
kontrollrom. Dette er hovedkontrollen hvor de fleste av våre systemer styres fra. I tillegg til tv og streaming befinner radiostudio seg i samme bygning. De fleste av våre servere er også lokalisert i Fredrikstad.

Halden MCR 2

Kontrollrommet i Halden ble bygd i august 2021. Her er det tre arbeidsplasser og muligheter for voiceover og fjernkommentering av idrettsarrangement. I tillegg står våre backup-servere plassert i Halden.